Jumat, 01 Desember 2023

» (3) Hakim
(3) Hakim
Nama : AHMAD NAFARI, S.H.I.
Tempat/Tgl  Lahir : Hulu Sungai Selatan, 19 Agustus 1986
Jabatan : Hakim
Pangkat / Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP : 198608192017121002
Riwayat Pendidikan – SDN Angsau 4 – 1998
– MYS Negeri Kalumpang – 2001
– MAN Model – 2004
– IAIN ANTASARI BANJARMASIN – 2011
– 
 Riwayat Jabatan – Calon Hakim PA Negara – 2017

– Calon Hakim PA Negara – 2019

– Hakim PA Negara – 2020

Hakim PA Kuala Kapuas – 2023

Pendidikan & Pelatihan – Diklat Calon Hakim – 2018

– Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator – 2019

– Diklat Calon Hakim – 2019

– Diklat Sertifikasi SPPA – 2019

– Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama – 2021

Tanda Jasa – 
– 
Nama : Ahmad Rafuan, S.Sy.,
Tempat/Tgl  Lahir : Palangka Raya, 01 Mei 1991
Jabatan : Hakim
Pangkat / Gol : Penata Muda Tk.I / III.b
NIP : 19910501.201712.1.006
Riwayat Pendidikan – MI Darussa’adah Palangka Raya
– MTs Darul Amin Palangka Raya
– MAN Model Palangka Raya
– IAIN Palangka Raya
 Riwayat Jabatan – CPNS/Cakim PA Kuala Kapuas – 2018

– PNS/Cakim PA Kuala Kapuas – 2019

– Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas – 2020

Pendidikan & Pelatihan  – CPNS/Cakim PA Kuala Kapuas – 2018– PNS/Cakim PA Kuala Kapuas – 2019

– Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas – 2020

Tanda Jasa
Nama : Epri Wahyudi, S.HI.
Tempat/Tgl  Lahir : Lampung Tengah, 23 April 1994
Jabatan : Hakim
Pangkat / Gol : Penata Muda Tk.I/ III.b
NIP : 19940423.201712.1.004
Riwayat Pendidikan – SDN 02 Jaya Sakti Lampung Tengah
– MMTs Bustanul Ulum Jayasakti Lampung Tengah
– MA Bustanul Ulum Jayasakti Lampung Tengah
– S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Riwayat Jabatan – CPNS/Cakim PA Kuala Kapuas – 2018

– PNS/Cakim PA Kuala Kapuas – 2019

– Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas – 2020

Pendidikan & Pelatihan – 
Tanda Jasa

 

 Halaman Sebelumnya
Halaman Selanjutnya